Flyttning av företag

Under årens lopp har vi hjälpt tusentals företag och myndigheter att flytta. Ibland till ett annat land, ibland inom samma kvarter. Bra planering och ett väl genomfört gemensamt förarbete borgar för en snabb, effektiv och lyckad kontorsflyttning. Guldhedens Flyttexpress AB är medlem i SafeTrade och därmed prekvalificerad leverantör till offentlig sektor. Vi kan även ta hand om flyttstädning för ert företag.

Kartonger kan ni hyra av oss och för mer information om detta kontakta oss.

Guldhedens Flyttexpress AB är medlem i SafeTrade och därmed prekvalificerad leverantör till offentlig sektor.

SafeTrade innebär att inköpare lättare kan hitta leverantörer med goda referenser, aktuella certifieringar samt uppfyller de särskilda kriterier som utfärdas vid offentliga upphandlingar.

SafeTrade certifikat Guldhedens flyttexpress AB.

Vill du bli avtalskund klicka här eller kontakta oss per telefon 031 – 16 44 42

Du kan även magasinera klicka här för priser och information.

Packtips

 • Egna lådor skall vara försedda med handtag och ombundna med snöre. Packlådor kan bara
  slås igen.
 • Den packade lådan eller kartongen bör aldrig väga mer än 25 kg, men packas väl fylld. Packa
  tyngre gods i botten och lättare längre upp i kartongen.
 • Packa hårt och tätt så att godset ej skramlar eller ramlar runt.
 • Är möbler i flera delar så måste varje del ha en egen etikett för att dessa skall hållas samman.
  Alla nycklar skall tas ut ur låsen och tejpas fast på möbeln.
 • Om ej annat godkänts ifrån flyttansvarig skall alla möbler tömmas helt på sitt innehåll, märk
  upp förvaringarna, hurtsar, och bord på ovansidan, stolar märkes på under redet.
 • Data maskiner skall packas i kartong med märkning dit den ska, dvs. rätt färg på etikett samt
  rums- alt. arbetsplatsnummer. Du som har en laptop/notebook dator ombedes att ta med
  den hem, dockningsstation skall dock märkas upp. Alternativt är det skärmar som går att
  stoppa ned i kartong skall detta göras tillsammans med övrig datautrustning och märkas
  tydligt med data.
 • Skriv inga namn på etiketterna endast rums- alt. arbetsplatsnummer eventuellt egna
  anteckningar för egen skull t.ex. innehåll.
 • Uppmärkning av ert nya rum skall ske med en stor A4 lapp uppsatt utanför varje rum med
  rumsnr tydligt synligt samt en ritning över ert möblemang.
 • OBS: Viktigt att tänka på, inga privata tillhörigheter täcks av flyttfirmans försäkring, så ta
  hand om detta själva.