Miljözoner

Nya regler för miljözon i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund leder till att Guldhedens flyttexpress AB hanterar flyttuppdrag i miljözoner på följande sätt:

  • vi informerar regelbundet förarna om gällande miljözonsbestämmelser.
  • vi investerar endast i fordon som har rätt att köra inom miljözon.

Vi reglerar i transportavtal och arbetsbeskrivningar att de förare som anlitas för flyttuppdrag inom miljözon är ansvariga för:

  • att det på fordonets vindruta finns ett av kommunen utfärdat väl synligt märke fastsatt som styrker fordonets ålder.
  • att inga fordon äldre än åtta år används i miljözonerna.