Miljöansvar

Inom Guldhedens Flyttexpress AB pågår ett kontinuerligt miljöarbete som omfattar all personal. Guldhedens Flyttexpress AB strävar efter att vår verksamhet ska ha så liten påverkan på miljön som möjligt. Därför förnyar vi vår vagnpark kontinuerligt och våra bilar tillhör bästa miljöklass.

Vi ser till att använd miljövänligt emballage till alla våra uppdrag, samt ser till att samlasta våra sändningar i största tänkbara utbredning. Alla restprodukter som blir över efter transporterna sorteras upp och går till återvinning.

Det är naturligt för Guldhedens Flyttexpress AB att engagera sig i samhällets långsiktiga utveckling. En viktig del av vårt samhällsengagemang är ett aktivt miljöarbete för att inom vår verksamhet bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.