Miljöpolicy

Guldhedens flyttexpress AB skall inom ramen för vad som är ekonomiskt och tekniskt möjligt bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle. Det är naturligt för Guldhedens flyttexpress AB att engagera sig i samhällets långsiktiga utveckling. En viktig del av vårt samhällsengagemang är ett aktivt miljöarbete för att inom vår verksamhet bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. För att kunna erbjuda marknaden ur miljösynpunkt godtagbara transporttjänster skall vi:

  • ha gällande miljölagar som lägsta godtagbara krav inom verksamheten
  • ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt samt att förebygga föroreningar
  • minska miljöbelastningen från våra transporter, både vid tjänsteuppdrag och varuleveranser, genom val av bästa transportsätt ur miljösynpunkt och ökad användning av ny teknik
  • öka kunskapen och höja medvetenheten om miljöfrågor hos våra anställda
  • prioritera de leverantörer som bedriver ett systematiskt miljöförbättringsarbete
  • minska vår miljöbelastning på våra kontor genom att minska användning av energi och material och ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster samt hantera vårt avfall på bästa sätt